Vodní toky

Vodní toky nejrůznějšího řádu patří odjakživa k základním prvkům krajiny na Zemi. Význam jejich optimálního fungování v posledních letech stoupá a je dvojnásob důležitý zejména pro oblast „střechy Evropy“, ve které žijeme a odkud voda odtéká do tří moří. Schopnost nalézt kompromis mezi požadavkem na zadržení vody v krajině a zpomalení jejího odtoku za současného zabezpečení území proti nadměrné frekvenci povodňových situací bude jedním z rozhodujících faktorů, které bude nutno v blízké budoucnosti vyřešit, abychom byli schopni zajistit soulad mezi požadavky na kvalitní bydlení za minimálního dopadu na přírodu kolem nás a za respektování přirozeného vývoje vodotečí všude tam, kde to místní podmínky umožňují.

V současné době nabývá na důležitosti schopnost využívat metody rizikové analýzy k hodnocení zájmového území. Naše firma disponuje pracovníky, kteří jsou schopni tuto metodu aplikovat v praktické činnosti.

Naši projektanti si poradí i se standardními úkoly týkajícími se běžných úprav toků nejrůznějšího charakteru a velikosti, navrhovaní objektů na nich od stupňů, přes jezy až po malé vodní elektrárny a dále i s navrhováním hrází poldrů či nádrží nejrůznějšího typu a velikosti. Do spektra našich činností patří rovněž studie odtokových poměrů.

Rovněž v oblasti hydrotechnických výpočtů jsme schopni provádět všechny typy výpočtů s využitím nejmodernějších softwarových prostředků a stanovit základní údaje popisující průběh hladiny v toku, měrné křivky koryta, přelivných objektů, apod.

Pokud máte jakýkoliv problém a domníváte se, že bychom Vám mohli pomoci, neváhejte a kontaktujte našeho odborníka v této oblasti.

 

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.