Potřebujete čistírnu odpadních vod?

Všude kolem nás dochází k velkému znečišťování vody. Tam, kde se předchozí generace chodily koupat, tam to dnes většinou pro znečištění není možné. Situace se však postupně mění a to díky výstavbě čistíren odpadních vod. Pokud i Vy chcete přispět ke zlepšení životního prostředí ve Vašem okolí, máte možnost se pustit do budování čistírny odpadních vod. Naše firma Vám zajistí veškerou projektovou dokumentaci, která je nutná pro výstavbu, včetně kompletní inženýrské činnosti. Součástí našich služeb je i pomoc při zajištění financování. Jedná se o stavby, které jsou investičně velmi náročné. S naší firmou však máte záruku, že vše posoudíme a provedeme tak, aby na konci celého projektu byl funkční objekt čistírny odpadních vod. Existují různé typy čistíren. Naši experti dokáží posoudit vhodnost jednotlivých typů pro Váš případ a navrhnout Vám ten nejvhodnější. K čistírně je nutné přivést odpadní vodu kanalizačním systémem. Naši odborníci spočítají a navrhnou dimenze tohoto systému, který zajistí sběr veškerých splaškových vod. Kontaktujte našeho experta na čistírny odpadních vod.

Reference:

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy

Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Orava (Slovensko), etapa1

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.