Potřebujete kanalizaci?

Na čistírnu odpadních vod je potřeba dopravit odpadní vodu. To se může provést buďto dovozem splašků nebo kanalizací. Kanalizace je soustava uspořádaných umělých vodotečí (kanalizačních sítí) sloužících ke shromažďování a též k transportu odpadních vod včetně vstupních šachet, čerpacích stanic a čistíren odpadních vod. Navrhuje se a dlouhodobě plánuje tak, aby celá zájmová oblast byla podle postupného růstu aglomerace na kanalizaci připojitelná. V minulosti i ve velkých evropských městech převažovala kanalizace povrchová, jako soustava otevřených stružek a dlážděných příkopů z funkčního hlediska je dnes už překonána. V současné době se užívá kanalizace splachovací. Transport odpadních hmot probíhá ve vodním prostředí v podzemních stokách. Všechny druhy odpadních vod se směšují v jedné transportní stoce (kanalizace jednotná) nebo existují samostatné stokové sítě na odpadní vody silně znečištěné, vody z domácností a na odpadni vody dešťové a jiné málo znečištěné vody (kanalizace oddílná). Pro návrh kanalizace kontaktujte našeho odborníka.

Chcete se dozvědět víc?
pdf.gif Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.