Potřebujete vodovod?

Definice pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb.

„Pitná  voda  musí  mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují  ohrožení  veřejného  zdraví.  Pitná  a  teplá voda nesmí obsahovat  mikroorganismy,  parazity  a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo  koncentraci,  které  by  mohly  ohrozit veřejné zdraví.“.

Proto, abyste mohli zajistit pitnou vodu podle výše uvedené definice, potřebujete navrhnout systém zásobování vodou pro Vámi vybranou lokalitu. Musíte zajistit zdroj, prozkoumat ho, vodu odebrat a upravit. Pak ji musíte akumulovat a dopravit ke konečnému spotřebiteli. Během celého tohoto procesu musíte vodu měřit a regulovat. Celý tento systém Vám navrhnou naši odborníci. Kontaktujte je, vysvětlete jim svůj problém a  sjednejte si s nimi schůzku.

Chcete se dozvědět víc?
pdf.gif Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb.
pdf.gif Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.