Potřebujete projektovou dokumentaci?

Když chcete stavět čistírnu, kanalizaci, vodovod, potřebujete stavební firmě říci, kde bude stavba stát, kudy povede kanalizace, jak velké to celé bude a spoustu dalších důležitých věcí. Než začnete stavět, musíte úřadům prokázat, že vše je podle norem a předpisů. K tomu všemu slouží projektová dokumentace. Ta existuje v několika stupních. 

  • Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby
  • DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby
  • DSP - Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě
  • DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení
  • DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele
  • RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí
  • SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby

Všechny tyto stupně projektové dokumentace Vám naše firma zajistí včetně veškerých výpočtů a zpráv.

Chcete se dozvědět víc?
pdf.gif Postup projektových a inženýrských prací
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.