Stokování

Nedílnou součástí každé čistírny odpadních vod je stoková síť. Je to soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství přímo do čistírny odpadních vod, případně přímo do recipientu. Navrhnout a postavit stokovou síť odpovídajících parametrů vyžaduje kvalitní technické zázemí a zkušené odborníky. Naše firma Vám může nabídnout obojí v té nejvyšší kvalitě. Při navrhování vhodné stokové sítě sledujeme nejmodernější trendy. Metodika výpočtů stokové soustavy se volí dle její povahy a složitosti. Pro stokové soustavy malého rozsahu (řádově do 5 až 10 tis. obyvatel) lze akceptovat použití racionální metody (v ČR tzv. Bartoškovy metody), pro větší soustavy se doporučuje použití simulačních modelů srážkových a odtokových jevů. Úzce spolupracujeme jak s vysokými školami, které zkoumají nové metody při navrhování stokových sítí, tak i s výrobci materiálů potrubí. Díky našim dlouholetým zkušenostem Vám dokážeme navrhnout nejvhodnější materiál a najít optimální rozsah sítě. Pro další podrobnosti můžete kontaktovat našeho odborníka na stokování.

Chcete se dozvědět víc?
pdf.gif Stoková síť - výtah
pdf.gif Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.