Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je proces zlepšování kvality odpadní vody za pomocí procesů čištění na čistírně odpadních vod (ČOV). Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě nebo dovážena od malých producentů odpadních vod (žumpy). Pro čištění odpadních vod se používají chemické, fyzikálně-chemické a biologické metody.
Pro návrh způsobu čištění odpadních vod jsou nejdůležitějšími parametry množství a kvalita odpadních vod. Při návrhu ČOV se předpokládá, že objem odpadní vody může v průběhu let narůstat (rozšiřování obce, zvyšování výroby, apod.), tudíž množství odpadních vod je dáno výhledovým stavem produkce odpadních vod. Kvalita odpadních vod se nejčastěji vyjadřuje hodnotami BSK5, CHSK a množstvím nerozpuštěných látek (NL).
Firma AQUA PROCON s.r.o. Vám nabízí návrh čistírny odpadních vod, tj. vyhotovení projektové dokumentace, hydrotechnických výpočtů a zajištění příslušných povolení.

Chcete se dozvědět víc?
pdf.gif SMĚRNICE RADY o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.