Dopravní stavby

Jsou to stavby sloužící silniční, železniční a letecké, popřípadě jiné dopravě.

Dopravní stavby silniční jsou:

 • dálnice
 • dálniční křižovatka
 • dálniční odpočívka
 • pozemní komunikace, lesní cesta, polní cesta
 • silniční objekty
 • silniční těleso
 • příslušenství silnice

Patří k nim též garáže, opravny (servisy), čerpací stanice, autobusová nádraží, motoresty.

Dopravní stavby železniční jsou:

 • železnice
 • železniční spodek
 • železniční svršek
 • železniční stanice

Dopravní stavby letecké jsou:

 • letiště
 • letištní stavby.

Naše společnost některé z typů dopravních staveb také navrhuje. Jedná se především o výstavbu komunikací k čistírnám odpadních vod, rekonstrukce a výstavba vozovek při výstavbě inženýrských sítí, atd.

V případě potřeby projektu pro dopravní stavbu kontaktujte naše odborníky.

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.