Věda a výzkum

Je to druh poznávací činnosti, zaměřený na hledání a objevování nových skutečností a získávání nových poznatků. Rozlišují se dvě úrovně výzkumu: empirická a teoretická. Na úrovni empirie se zjišťují nová fakta a na jejich základě se formulují jednotlivá zobecnění až po zákonitosti empirického charakteru. Na teoretické úrovni pak přechází výzkum k formulaci obecných zákonitostí celé předmětné oblasti, což umožňuje vysvětlení dříve objevených fakt i interpretaci dílčích empirických zákonů a předvídání dalších skutečností, budoucího vývoje. Druhy výzkumu jsou velmi mnohotvárné. Nejčastěji se výzkum klasifikuje na základní a aplikovaný, kvantitativní a kvalitativní, unikátní a komplexní. V současném stadiu vývoje vědy mají zvláštní význam výzkumy mezioborové.

Pracovníci firmy AQUA PROCON s.r.o. mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů 5., 6. a 7. Rámcového programu, programu EUREKA, eContentu, projektů Mze, MPO, GAČR a dalších finančních mechanismů. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti jako externí experti Evropské komise při hodnocení předkládaných projektů v 6. a 7. rámcovém programu a spolupracují s bruselskou kanceláří pro Finanční mechanismy Norska a EHP na hodnocení a monitoring projektů podporujících regionální rozvoj v nových členských zemích.

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, úpravy a dopravy vody a obnovitelných zdrojů energie. V případě zájmu kontaktujte našeho odborníka na výzkum.

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Kosmonautů 6a
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.