Pozemní stavby

AQUA PROCON s.r.o.  se mimo návrhů vodohospodářských staveb zabývá i návrhy pozemních staveb. Jsou to konstrukce, jejichž podstatná část objemu je nad úrovní přilehlého terénu a nejsou dopravní stavbou ani vodohospodářským dílem. Jedná se tedy především o návrh budov.

Vlastní návrh je prováděn na základě teoretických znalostí a praktických poznatků z oboru statiky a stavební fyziky za využití jak tradičních, tak i nově vyvinutých moderních materiálů, konstrukcí a postupů. Je úzce spjat s architektonickým ztvárněním díla. Cílem je návrh staveb s vysokou užitnou a estetickou hodnotou, dlouhou životností při minimálních nárocích na jejich údržbu a přiměřenými náklady na jejich realizaci.

Navrhujeme jak stavby občanské, tak průmyslové. Kontaktujte našeho odborníka na pozemní stavby.

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.