Reference

Referenční projekty z oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury se schválenou dotací z programů Evropské unie ISPA a Fondu soudržnosti

Název projektu Celkové náklady (mil. €) Rok schválení žádosti Míra dotace v %
Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc – F,G 14,67 2001 65
Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje 43,70 2002 68
Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje 47,30 2004 79
Rekonstrukce kanalizační sítě Žďár nad Sázavou 7,80 2003 70
Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy 24,20 2004 75
Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Orava (Slovensko), etapa 1 20,10 2005 85
Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích 15,00 2005 80
Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov 23,44 2005 55
Olomouc – kanalizace, II. etapa 36,40 2005 69
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko 18,00 2005 65

Seznam připravovaných projektů financovaných z fondů EU

Název projektu Celkové náklady (mil. €)
Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 26,01
Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Berounky (horní Berounka) 41,80
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. etapa 36,73
Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje, II. etapa 50,03
Zlepšení kvality vody v povodí řeky Třebovky - město Ústí nad Orlicí 14,50
Zlepšení kvality vody v povodí řeky Třebovky - město Česká Třebová 14,67
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko 5,33
Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Orava, etapa 2 77,52

Vědecko-výzkumné projekty

Název projektu
AOP4Water – Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií
ALBAPRO - Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.