Potřebujete pitnou vodu?

Definice pitné vody dle vyhl. 376/2000 Sb.

„Zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganizmů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejich požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob“.

Pro to, abyste mohli zajistit pitnou vodu podle výše uvedené definice potřebujete navrhnout systém zásobování vodou pro vámi vybranou lokalitu. Musíte zajistit zdroj, prozkoumat ho, vodu odebrat a upravit. Pak ji musíte akumulovat a dopravit ke konečnému spotřebiteli. Během celého tohoto procesu musíte vodu měřit a regulovat. Celý tento systém vám navrhnou naši odborníci. Kontaktujte je, vysvětlete jim svůj problém a  sjednejte si s nimi schůzku.

Chcete se dozvědět víc?

.
CONTACT US

Brno Headquarters

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, Czech Republic (map)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Prague Division

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha, Czech Republic (map)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Olomouc Department

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
779 00 Olomouc, Czech Republic (map)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.