AOP4WATER – výzkumný projekt na recyklaci vody v papírenském a textilním průmyslu

  • Realizace projektu: leden 2011 - prosinec 2012

AQUA PROCON se ve spolupráci s klastrem CREA Hydro&Energy a dalšími partnery z Německa, Belgie a Slovinska zapojí do výzkumného projektu zaměřeného na recyklaci vody v průmyslové výrobě. Projekt se realizuje v rámci programu CORNET. CORNET je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z třinácti evropských zemí/regionů v rámci programu ERA – NET. Tento program je součástí 7. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj. Účast českého partnera na výzkumných aktivitách bude podporována z programu Spolupráce-Klastry Ministerstva průmyslu a obchodu.
V předkládaném projektu budou testovány nové přístupy k čistírenským technologiím pro papírenský, textilní a potravinářský průmysl za využití ozonu v kombinaci s dalšími pokročilými oxidačními technologiemi a následným biologickým čištěním. Výhodou navrhované technologie je redukce dávek ozonu na nejnižší možnou dávku. Takto vyčištěnou vodu bude dále možné využít v průmyslové výrobě a tím významně přispět ke snížení provozních nákladů. Navíc bude redukována produkce kalů a potenciálně nebezpečných a toxických látek. Toto jsou předpoklady k širšímu uplatnění navrhované technologie v řadě průmyslových výrob a ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen potravinářských, textilních a papírenských podniků na trhu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Více informací lze též nalézt na webových stánkách projektu

www.cornet-aop4water.eu.

cornet_logo_1.jpgCREA_logo1.jpg

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.