ALBAPRO - Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy

Výzkumný projekt zaměřený na uplatnění inovativních způsobů čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií a ověření této technologie v průmyslových odvětvích (papírenský a potravinářský průmysl) a na čistění komunálních odpadních vod.

Cílem projektu ALBAPRO je vývoj a ověření technologie využívající kolonií mikrořas a bakterií k čištění odpadních vod. V rámci řešení projektu bude vyvinuta a ověřena tato technologie pro čištění odpadních vod z papírenského a potravinářského průmyslu a komunálních odpadních vod. Přebytečná biomasa bude využita k výrobě bioplynu. Implementací této technologie čištění odpadních vod do cílových sektorů se předpokládá výrazné snížení nákladů na spotřebu elektrické energie a snížení produkce čistírenských kalů.

V projektovém konsorciu jsou zastoupení partneři z Německa (Papiertechnische Stiftung a Institut für Abwasserwirtschaft, TU Hamburg-Harburg), Belgie (CELABOR) a České republiky (CREA Hydro&Energy a AQUA PROCON s.r.o.). Projekt se realizuje v rámci programu ERA-NET/CORNET. CORNET je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy z třinácti evropských zemí/regionů v rámci programu ERA-NET. Účast českých partnerů na výzkumných aktivitách je podporována z programu Spolupráce-Klastry Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Řešení projektu: leden 2013 až prosinec 2014.

Více informací lze nalézt na webové stránce projektu www.cornet-albapro.eu.

Pracovní balíky

Projekt má sedm pracovních balíků. Partnerem projektu AQUA PROCON jsou řešeny následující pracovní balíky:

Pracovní balík WP4: Pilotní zkoušky

Cílem tohoto pracovního balíku je vývoj a optimalizace technologie čištění odpadních vod za využití symbiotických kolonií mikrořas a bakterií na odpadních vodách z potravinářského průmyslu a na komunálních odpadních vodách. Optimalizace technologie bude zahrnovat optimalizaci účinnosti čištění, odstranění živin, usazování biomasy a produkci biomasy.

Pracovní balík WP5: Valorizace biomasy

Cílem tohoto pracovního balíku je optimalizace výroby bioplynu z přebytečné biomasy řas a bakterií.

Pracovní balík WP6: Vyhodnocení udržitelnosti a ekonomiky vyvíjených technologií

Cílem tohoto pracovního balíku je vyhodnocení environmentálních přínosů technologie čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií oproti konvenčním technologiím čištění a ekonomické vyhodnocení této technologie pro čištění odpadních vod a produkci biomasy.

Pracovní balík WP7: Diseminace

Cílem tohoto pracovního balíku je diseminace výsledků projektu a zdůraznění přínosů pro cílová průmyslová odvětví.

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Kosmonautů 6a
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.