Pitná voda

Definice pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb.

„Pitná  voda  musí  mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují  ohrožení  veřejného  zdraví.  Pitná  a  teplá voda nesmí obsahovat  mikroorganismy,  parazity  a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo  koncentraci,  které  by  mohly  ohrozit veřejné zdraví.“.

Chcete se dozvědět víc?
pdf.gif Vyhláška MZe 252/2004 Sb.
pdf.gif SMĚRNICE RADY 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.