Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Orava (Slovensko), etapa1

Investor : Oravská vodárenská společnost, a.s.
Lokalizace projektu Slovensko
Okres : Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
Aglomerace : Námestovo
Charakteristika projektu : Rekonstrukce kanalizace a/nebo výstavba nové kanalizace v aglomeraci Námestovo
Rekonstrukce / intenzifikace / rozšíření ČOV Námestovo
Výstavba nového vodovodu v okrese Námestovo
Celkové náklady projektu bez DPH 20,10 mil. EUR (žádost)
Zdroj dotací z EU / výše dotace EU / rok schválení dotace EU Fond soudržnosti / 85% / 2005
Fáze přípravy projektu 2003 - 2006
Fáze realizace projektu 2006 - 2009
Přehled poskytovaných služeb (pro celý projekt) Investiční záměr – dokumentace pro územní rozhodnutí – studie proveditelnosti - žádost o dotace – dokumentace pro stavební povolení – zadávací dokumentace – dokumentace pro realizaci stavby – autorský dozor na stavbě
Více informací o projektu na www.ovs.sk
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.