Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Investor : Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Lokalizace projektu Česká republika, NUTS 2 Jihovýchod
Okres: Brno - venkov
Aglomerace: Ivančice, Oslavany
Charakteristika projektu : Výstavba a rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivančice
Celkové náklady projektu bez DPH 26,01 mil. EUR (žádost)
Zdroj dotací z EU / výše dotace EU / rok schválení dotace EU Operační program Životní prostředí / v jednání
Fáze přípravy projektu 2006 - 2008
Fáze realizace projektu Očekáváno 2009 - 2011
Přehled služeb poskytovaných AQP (na celý nebo významnou část projektu) - studie proveditelnosti
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- tendrová dokumentace

Více o projektu na www.ivancice.cz

Více na OPŽP

.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Holická 568/31y
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.