Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. etapa

Investor : Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Lokalizace projektu Česká republika, NUTS 2 Střední Morava
Okres: Šumperk
Aglomerace: Šumperk, Hanušovice, Zábřeh, Mohelnice, Loštice
Charakteristika projektu : Výstavba a rekonstrukce kanalizace
Intenzifikace ČOV v Mohelnici
Celkové náklady projektu bez DPH 36,73 mil. EUR (žádost)
Zdroj dotací z EU / výše dotace EU / rok schválení dotace EU Operační program Životní prostředí / v jednání
Fáze přípravy projektu 2006 - 2008
Fáze realizace projektu Očekáváno 2009 - 2011
Přehled služeb poskytovaných AQP (na celý nebo významnou část projektu) - studie proveditelnosti
- žádost
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- tendrová dokumentace
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Kosmonautů 6a
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.