Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Orava – II. etapa

Investor : Svazek obcí Žďár nad Sázavou
Lokalizace projektu Česká republika, NUTS 2 Jihovýchod
Okres: Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
Aglomerace: Rabča, Sihelné, Oravská Polhora, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Nižná, Dolný Kubín
Charakteristika projektu : Odkanalizování okresu Námestovo
Intenzifikace ČOV Dolný Kubín
Intenzifikace ČOV Nižná
Celkové náklady projektu bez DPH 77,52 mil. EUR (žádost)
Zdroj dotací z EU / výše dotace EU / rok schválení dotace EU Operační program Životní prostředí / v jednání
Fáze přípravy projektu 2003 - 2009
Fáze realizace projektu Očekáváno 2010 - 2013
Přehled služeb poskytovaných AQP (na celý nebo významnou část projektu) - investiční záměr
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- studie proveditelnosti
- žádost
- dokumentace pro stavební povolení
- tendrová dokumentace
- realizační dokumentace
.
KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno (mapa)

Tel.: +420 541 426 011

Email: info@aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12
170 00 Praha (mapa)

Tel.: +420 220 879 819

Email: info.praha@aquaprocon.cz

Středisko Olomouc

AQUA PROCON s.r.o.
Kosmonautů 6a
772 11 Olomouc (mapa)

Tel.: +420 585 241 248
Fax: +420 585 241 248
Email: info.olomouc@aquaprocon.cz

.