Digitální transformace ve společnosti AQUA PROCON s.r.o.

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 1.5

Projekt je zaměřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti žadatele za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a automatizovat část podnikových procesů společnosti.