Městská infrastruktura

Pro společnost byla a je charakteristická postupující urbanizace a potřeba výstavby městské infrastruktury. Její kvalita má velký podíl i na úroveň života a dokáže ovlivnit zdraví i duševní pohodu lidí, kteří zde žijí nebo pracují.

V AQUA PROCON se soustředíme na zodpovědné plánování v souladu s principy modro-zelené infrastruktury. Podílíme se tak na zmírňování negativních vlivů dopravy i změn klimatu včetně extrémních srážkových událostí.

Na co se zaměřujeme?

Naši zkušení specialisté se věnují plánování i rekonstrukcím technické a dopravní infrastruktury v urbanizovaných územích. Zabýváme se jak řešením stávající zástavby, tak novými rozvojovými plochami pro bydlení nebo průmysl. Důraz klademe také na otázku hospodaření s dešťovou vodou a projektování retenčních nádrží. Mezi naše činnosti patří i navrhování plynovodních potrubí, sdělovacích a přenosových systémů a vedení energetické rozvodné sítě.

Nabízíme všechny odbornosti a zkušené mezioborové týmy potřebné pro projektování městské infrastruktury včetně využití matematického modelování, systému BIM a rozšířené reality.

Čím se zabýváme

  • Pozemní komunikace
  • Vodovodní potrubí
  • Kanalizační potrubí
  • Retenční nádrže
  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Plynovody
  • Veřejné osvětlení
  • Energetické rozvodné sítě VN a NN
  • Sdělovací a digitální přenosové systémy
  • Parky, městská zeleň

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.