Odvádění odpadních vod

Bezpečné odvádění odpadních vod z urbanizovaných území nebo průmyslu a jejich následné čištění má svůj zásadní podíl na ochraně lidského zdraví, dobré kvality vody ve vodních tocích i životního prostředí. Bezprostředně ovlivňuje také kvalitu života i další rozvoj obcí, měst a celých regionů.

V městech mnohdy není možné oddělení splaškových a srážkových vod. Je tedy nutné řešit jejich společné odvádění jednotnou kanalizací, ale s maximální snahou řešit zachycení, odvádění a využití srážkových vod mimo systém jednotné kanalizace.

Na co se zaměřujeme?

Proveditelná, udržitelná a ekonomická řešení v tomto oboru navrhujeme již přes 30 let, vždy v souladu s moderními trendy a technologiemi i platnou českou a evropskou legislativou. Klademe důraz na správnost koncepčního řešení, provozní spolehlivost, optimalizaci investičních nákladů a energetickou nenáročnost námi navržených řešení.

Máme zkušené mezioborové týmy potřebné pro projektování stokových sítí a souvisejících objektů. Kromě návrhu nových staveb se zaměřujeme také na rekonstrukce, intenzifikace a rozšiřování stávajících nevyhovujících stokových sítí, jejich dílčích částí nebo objektů s využitím monitoringu a matematického modelování.

Čím se zabýváme

  • Gravitační stokové sítě
  • Tlakové a podtlakové kanalizace
  • Městské odvodnění
  • Retenční nádrže
  • Odlehčovací komory
  • Čerpací stanice
  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Řídicí systémy
  • Generely odvodnění

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.