Pozemní stavitelství a architektura

Pozemní stavby tvoří jeden ze základních prvků každé osídlené oblasti. Poskytují nám přístřeší a prostor vhodný pro práci i volný čas. Musí splňovat veškeré současné požadavky na zdraví, produktivitu a komfort jejich uživatelů včetně legislativních požadavků na jejich energetickou úspornost.

V AQUA PROCON navrhujeme také bytové, občanské a polyfunkční stavby. Klademe přitom velký důraz na jejich užitnou, energetickou i architektonickou a estetickou stránku, s využitím nejmodernějších technologických postupů a trendů.

Na co se zaměřujeme?

Náš tým jsme rozšířili o architekta a zkušené projektanty pozemních staveb. Spolupracujeme s externími architektonickými kancelářemi a profesními specialisty.

V našem portfoliu proto naleznete kromě objektů a hal pro průmysl také architektonické a projektové služby pro bytové domy, administrativní a polyfunkční objekty nebo budovy občanské vybavenosti. Pro rekonstrukce a modernizace stávajících objektů zajišťujeme také komplexní pasport a zaměření stávajícího stavu a stavebně technický průzkum. Čerpáme i z našich dlouholetých zkušeností z oblasti vodohospodářských staveb, kde jsou budovy a náročné objekty jedním ze základních prvků.

Veškeré naše projekty řešíme komplexně, přesně podle přání a potřeb našich klientů, s platnou tuzemskou a evropskou legislativou. Při návrhu využíváme nejmodernější postupy a technologie včetně projektování v systému BIM, smíšené a rozšířené reality.

Čím se zabýváme

  • Bytové domy
  • Administrativní budovy
  • Polyfunkční budovy
  • Stavby občanské vybavenosti
  • Budovy a haly pro průmysl a energetiku
  • Budovy a haly pro zemědělství
  • Budovy, haly a objekty pro vodní hospodářství

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.