Úprava vody

Bezpečné zásobování pitnou vodou v kvalitě odpovídající české a evropské legislativě je jednou z nejdůležitějších podmínek pro život a rozvoj obcí, měst a celých regionů.

Nedílnou součástí vodárenských soustav je také úprava surové vody z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů na vodu pitnou.

Na co se zaměřujeme?

Proveditelná, udržitelná a ekonomická řešení v tomto oboru navrhujeme již přes 30 let, vždy v souladu s moderními trendy a technologiemi. Klademe důraz na kvalitu upravené vody, provozní spolehlivost, optimalizaci investičních nákladů a na energetickou nenáročnost námi navržených řešení.

Máme zkušené mezioborové týmy potřebné pro projektování úpraven vody. Kromě návrhu nových staveb se zaměřujeme také na rekonstrukce, intenzifikace a rozšiřování stávajících nevyhovujících úpraven, dílčích objektů, technologií nebo řídících systémů s využitím systému BIM, smíšené a rozšířené reality.

Čím se zabýváme

  • Technologie úpravy pitné vody
  • Technologie úpravy chladicích a technologických vod
  • Akumulační nádrže
  • Kalové hospodářství
  • Strojní a technologická zařízení
  • Řídicí systémy

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.