Ochrana oznamovatelů

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace povinného subjektu dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou ve společnosti
AQUA PROCON s.r.o. určeny tyto příslušné osoby k výkonu činnosti dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

Denisa Pospíšilová a

Bedřiška Tůmová (zástupce)

Oznámení je možno podat:

1. osobně nebo telefonicky na tel. 541 426 014 nebo 541 426 015

2. prostřednictvím elektronické pošty na adresu ochrana.oznamovatelu@aquaprocon.cz

3. v listinné podobě na adresu Prošetřovatel AQP, AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno (označit „Neotevírat – Pouze k rukám prošetřovatele“),

4. v listinné podobě vhodit do schránky pro příjem oznámení umístěné v sídle společnosti:

  • v Brně – na chodbě u sekretariátu ve 3.NP, pod nástěnkou
  • v Olomouci – v kanceláři
  • v Praze – ve vstupní chodbě ke kancelářím ve 3.NP

prostor kolem schránek není nahráván nebo monitorován kamerovým ani žádným jiným systémem

Příslušná osoba přijímá oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti AQUA PROCON s.r.o. (dále jen „AQP“) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Oznámení má obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci AQP, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo odborné praxe v AQP, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. výše uvedeného zákona.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů tímto AQP vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.