Prohlédněte si naši práci

V AQUA PROCON máme za sebou přes 6 000 dokončených zakázek a více než 1 000 úspěšně realizovaných a zprovozněných staveb podle naší projektové dokumentace ze všech oborů, kterým se od založení věnujeme.

Podívejte se na některé z nich.

Seznam projektů

Výstavba dešťových zdrží v Třebíči

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Třebíč
Investiční náklady: 136 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2024

VMO Brno Tomkovo náměstí – kanalizace a vodovody

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 185 mil. Kč bez DPH (kanalizační a vodovodní objekty)
Časový údaj: Realizace 2021-2024

Pitná voda Jedovnicko – I. etapa

Vodárenské soustavy Úprava vody
Lokalita: okres Blansko
Investiční náklady: 209,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2020-2022

Generel odvodnění města Rakovník

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Rakovník
Investor: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Časový údaj: 2022

ČOV Mariánské lázně – solární sušení kalů

Čištění odpadních vod
Lokalita: Mariánské Lázně
Investiční náklady: 60 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2021-2022

NAD ARBORETEM – Polyfunkční centrum

Pozemní stavitelství a architektura
Lokalita: Brno
Časový údaj: Realizace 2022-2025

Studie odpojení a převedení srážkových vod, Praha 12 - Komořany

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Lokalita: Praha 12 - Komořany
Časový údaj: 2022-2023

Intenzifikace ČOV Jedovnice

Čištění odpadních vod
Lokalita: Jedovnice
Investiční náklady: 127 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2017-2019

Úpravna vody Kančí obora, Břeclav

Úprava vody
Lokalita: Břeclav
Investiční náklady: 353 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2013-2015

Modernizace průtahu obcí Libčany

Pozemní komunikace
Lokalita: Libčany
Časový údaj: Předpoklad realizace 2024

Intenzifikace ČOV Kladno-Vrapice

Čištění odpadních vod
Lokalita: Kladno
Investiční náklady: 133 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2024

Římov, shybka DN 1000 na přívodném řadu surové vody

Vodárenské soustavy
Lokalita: obec Plav, Jihočeský kraj
Investiční náklady: 49 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2024

Rekonstrukce ulice Lesnická v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 127,6 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2021

Studie napojení Rosicka na Vírský oblastní vodovod

Vodárenské soustavy
Lokalita: Rosicko, Brno-venkov
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosicko
Časový údaj: 2023

Úpravna vody Pokojovice

Úprava vody
Lokalita: Pokojovice, okres Třebíč
Investiční náklady: 283,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2025

Vodojem Chýně

Vodárenské soustavy
Lokalita: Chýně
Investiční náklady: 25 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2020

Oprava sítí na nábřeží Komenského v Břeclavi

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy
Lokalita: Břeclav
Investiční náklady: 72,6 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2022-2023

Náprava stavu kanalizace v aglomeraci Táborska

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Tábor
Investiční náklady: 812 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2007-2009

Intenzifikace ČOV Brandýs nad Labem

Čištění odpadních vod
Lokalita: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Investiční náklady: 270 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2024

Kanalizace a ČOV v obci Vlasatice

Čištění odpadních vod Odvádění odpadních vod
Lokalita: Vlasatice
Investiční náklady: 146,7 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021

Rekonstrukce ulice Stránského v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Pozemní komunikace
Lokalita: Brno
Investor: Statutární město Brno
Časový údaj: Předpoklad realizace v roce 2024

Rekonstrukce ulice Gorkého v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 90 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2018-2019

Pohořelice – dopravní a technická infrastruktura

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Lokalita: Pohořelice
Investiční náklady: 95 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2015-2019

Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Lokalita: Tábor
Investiční náklady: 56,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021

Rekonstrukce vodovodu v primárním kolektoru v Brně

Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 65,2 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2022

Suchý poldr Valovka – Cerekvice nad Loučnou

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Lokalita: Cerekvice nad Loučnou
Časový údaj: Projektová příprava 2022 - 2023

Valtice – protipovodňová ochrana intravilánu

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Lokalita: Valtice
Časový údaj: Projektová příprava 2020 - 2022

Varovný systém ochrany před povodněmi Valašsko a Horní Vsacko

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Lokalita: Valašsko, Zlínský kraj
Časový údaj: 2012 - 2013

Rekonstrukce ulice Brněnská v Blansku

Pozemní komunikace
Lokalita: Blansko
Investiční náklady: 30,9 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2020

MIKULOVSKÉ TERASY – bytový dům

Pozemní stavitelství a architektura
Lokalita: Mikulov
Časový údaj: Realizace 2022-2024

Rezidence Grohova 23, Brno

Pozemní stavitelství a architektura
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 115 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2017-2019

Rekonstrukce chemické ČOV na Letišti Praha

Řešení pro průmysl a energetiku Čištění odpadních vod
Lokalita: Letiště Václava Havla Praha
Časový údaj: Projektová příprava 2022-2023

Intenzifikace ČOV z lakoven Škoda Auto

Řešení pro průmysl a energetiku Čištění odpadních vod
Lokalita: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
Časový údaj: Realizace 2018-2019

ÚČOV Praha – Biometanová stanice

Řešení pro průmysl a energetiku Čištění odpadních vod
Lokalita: Praha
Investiční náklady: 60 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2022-2023

Webová mapová aplikace pro řešení úloh městského odvodnění

Vývoj, výzkum a inovace
Rozpočet projektu: 6,2 mil. Kč
Časový údaj: 2020-2023

Polygon recyklace vody

Vývoj, výzkum a inovace
Lokalita: ČOV Brno-Modřice
Rozpočet projektu: 21 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: 2022

LIFE2Water

Vývoj, výzkum a inovace
Lokalita: ČOV Brno-Modřice
Rozpočet projektu: 600 tis. €
Časový údaj: 2014-2017

Bezpilotní monitoring vinic

Vývoj, výzkum a inovace
Lokalita: Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: 22 mil. Kč
Časový údaj: 2018-2022