Bezpilotní monitoring vinic

AQUA PROCON spolupracoval s Mendelovou univerzitou a vinařskými podniky na projektech zaměřených na ochranu a prevenci proti dvěma významným onemocněním révy vinné – padlí révy a komplex chorob kmínku révy vinné (Grapevine Trunk Disease, GTD). Obě choroby způsobují hospodářsky významné škody, které omezují ekonomickou rentabilitu vinohradnictví.

Informace o projektu

V projektu zaměřeném na choroby révy vinné, především choroba ESCA, byla vytvořena metoda pro bezpilotní monitoring, která oproti ručnímu/vizuálnímu zkoumání nabízí komplexní, a především rychlý přehled lokality. Napadené kmínky vyžadují brzkou identifikaci, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření. Díky brzké lokalizaci kritických oblastí může pěstitel včas provést příslušné agrotechnické zásahy, které ochrání okolní kmínky a v obecné rovině tak zvyšují celou ekonomickou rentabilitu.

Data z bezpilotního monitoringu jsou vyhodnocována ve vyvinuté aplikaci pro pasportizaci vinic. Aplikace umožňuje nejen prostorové vymezení nemocných keřů (oblastí) vyžadujících další zásah, ale také mezer ve vinici k dosázení nových keřů. Zpracované datové záznamy jsou uchovány v databázi. Pěstitel může zároveň do systému sám dodat informace o provedených zásazích na vinici. Integrace všech dat a informací umožňuje skrze nástroje klientské aplikace analyzovat stav a vývoj na vinici a plánovat potřebná opatření, jakož i uchovávat data o minulých stavech a opatřeních s cílem optimalizace budoucích zásahů a správy vinice obecně.

Projekty „Možnosti využití metod precizního zemědělství pro detekci komplexu chorob kmínku révy vinné“ (TH03030366) a "Využití teplotního monitorování v prognóze a ochraně proti padlí révy" (TH04030522) byly řešeny s finanční podporou Technologické agentury ČR.

  • Lokalita: Jihomoravský kraj
  • Partner: Mendelova univerzita v Brně, vinařské podniky (Vinofrukt, a.s., SONBERK, a.s., VINICE ZNOVÍN, s.r.o., BOHEMIA SEKT, s.r.o., VÍNO BLATEL, a.s.)
  • Rozpočet projektu: 22 mil. Kč
  • Časový údaj: 2018-2022

Galerie reference