ČOV Mariánské lázně – solární sušení kalů

Projekt řešil doplnění technologie městské ČOV Mariánské Lázně o zpracování čistírenských kalů formou sušení kalů solárním sušením, a to pro kapacitu 2000 tun odvodněného kalu za rok.

Naše společnost zajišťovala kompletní projektovou přípravu ve stupních DSP, DVZ, dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení včetně související inženýrské činnosti. Projekt byl zpracován ve 3D a realizován v rámci zásad systému BIM.

Informace o projektu

Solární sušárna kalu je tvořena dvěma lehkými halami o půdorysných rozměrech 10 x 110 m. Haly jsou vybaveny mechanismem pro kypření, obracení a posouvání kalů během sušení. K vysoušení je využívána sluneční energie a rovněž zbytkové teplo z ČOV pomocí horkovzdušných ventilačních jednotek.

  • Lokalita: Mariánské Lázně
  • Investor: CHEVAK Cheb a.s.
  • Investiční náklady: 60 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2021-2022

Galerie reference