Intenzifikace ČOV z lakoven areálu závodu Škoda Mladá Boleslav

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce, intenzifikace a zvýšení kapacity mechanicko-biologicko-chemické ČOV v areálu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi.

Naše společnost zajišťovala kompletní projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP, DVZ včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru. Projekt byl zpracován ve 3D a realizován v rámci zásad systému BIM.

Informace o projektu

Čistírna slouží pro čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v lakovně závodu Škoda Auto. Čištění organických a anorganických odpadních vod je řešeno v samostatných linkách. Teplota přitékající odpadní vody je cca 30 °C. Kapacita čistírny byla navýšena o 100 % a je tak schopna bezpečně zvládnout průměrné zatížení odpovídající cca 13 400 EO.

Projektová příprava byla realizována v souladu se specifickými podmínkami Volkswagen Group.

  • Lokalita: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
  • Investor: ŠKO-ENERGO, s.r.o.
  • Časový údaj: Realizace 2018-2019

Galerie reference