Prohlédněte si naši práci

V AQUA PROCON máme za sebou přes 6 000 dokončených zakázek a více než 1 000 úspěšně realizovaných a zprovozněných staveb podle naší projektové dokumentace ze všech oborů, kterým se od založení věnujeme.

Podívejte se na některé z nich.

Seznam projektů - Odvádění odpadních vod

Výstavba dešťových zdrží v Třebíči

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Třebíč
Investiční náklady: 136 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2024

VMO Brno Tomkovo náměstí – kanalizace a vodovody

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 185 mil. Kč bez DPH (kanalizační a vodovodní objekty)
Časový údaj: Realizace 2021-2024

Generel odvodnění města Rakovník

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Rakovník
Investor: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Časový údaj: 2022

Rekonstrukce ulice Lesnická v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 127,6 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2021

Oprava sítí na nábřeží Komenského v Břeclavi

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy
Lokalita: Břeclav
Investiční náklady: 72,6 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2022-2023

Náprava stavu kanalizace v aglomeraci Táborska

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Tábor
Investiční náklady: 812 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2007-2009

Kanalizace a ČOV v obci Vlasatice

Čištění odpadních vod Odvádění odpadních vod
Lokalita: Vlasatice
Investiční náklady: 146,7 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021

Rekonstrukce ulice Stránského v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Pozemní komunikace
Lokalita: Brno
Investor: Statutární město Brno
Časový údaj: Předpoklad realizace v roce 2024

Rekonstrukce ulice Gorkého v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Lokalita: Brno
Investiční náklady: 90 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2018-2019

Pohořelice – dopravní a technická infrastruktura

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Lokalita: Pohořelice
Investiční náklady: 95 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2015-2019

Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Lokalita: Tábor
Investiční náklady: 56,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021