MIKULOVSKÉ TERASY – bytový dům

Jedná se o projekt výstavby apartmánového domu ve městě Mikulov v příkrém svahu mezi ulicemi Na Jámě a Vinohrady. Celkem bylo vybudováno 17 nových bytových jednotek různých velikostí, včetně podzemních garážových stání a sklepů.

Naše společnost zpracovávala projektovou dokumentaci ve stupni prováděcí dokumentace (DPS) včetně autorského dozoru.

Informace o projektu

Stavba bytového domu je svým uspořádáním v příkrém terénu řešena jako terasovitá stavba kopírující jihovýchodně orientovaný svah. Dvoupodlažní sedlově zastřešená budova do ulice Na Jámě sleduje svým půdorysem uliční čáru, ustoupená část budovy pak graduje vzhůru po svahu směrem k horní cestě, kde je též zakončena příčnou dvoupodlažní budovou se sedlovou střechou. V přízemí objektu se nachází garáže s parkovacími stáními a společné prostory.

  • Lokalita: Mikulov
  • Investor: MIKULOVSKÉ TERASY s.r.o.
  • Časový údaj: Realizace 2022-2024

Galerie reference