Modernizace průtahu obcí Libčany a výstavba okružní křižovatky

Projekt řeší modernizaci krajské komunikace III/32329 v obci Libčany v Královehradeckém kraji. Společně s naší dceřinou společností Silniční projekt jsme zajišťovali projektovou přípravu celé akce ve stupních DUSP a PDPS.

Rekonstrukce průtahu byla koordinována s investičním záměrem Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. na rekonstrukci jednotné kanalizace, která je vedena v komunikaci.

Informace o projektu

Krajská silnice je v úseku navržena v kategorii MO7,5/60 v délce 1,5 km. Předmětem modernizace je sjednocení šířky komunikace, výměna konstrukčních vrstev, doplnění svodidel a komplexní návrh odvodnění. Součástí stavby, která je vedena částečně v extravilánu a částečně v intravilánu obce, je také náhrada stávající stykové křižovatky silnic III/32329 a III/32317 novou okružní křižovatkou s vnějším průměrem 23 m a čtyřmi výjezdovými větvemi.

  • Lokalita: Libčany
  • Investor: Královehradecký kraj
  • Časový údaj: Předpoklad realizace 2024

Galerie reference