Oprava kanalizace a vodovodu na nábřeží Komenského v Břeclavi

V rámci projektu jsme zpracovali kompletní projektovou a inženýrskou přípravu opravy jednotné kanalizace a vodovodu na nábřeží Komenského podél řeky Dyje ve městě Břeclav. Opraveny byly také propoje se stávajícím kanalizačním a vodovodním potrubím do dalších čtyř bočních ulic.

Stávající kanalizace a vodovod byly ve špatném technickém stavu. Projekt navazoval na rekonstrukci a výstavbu protipovodňové zdi ve stejné ulici.

Informace o projektu

Na opravu kanalizace byly použity železobetonové vejčité trouby DN 700/1050 a DN 800/1200 s čedičovou výstelkou. Na propoje do bočních ulic pak kameninové trouby DN 300 až DN 500 a vejčité železobetonové trouby DN 600/900. Celkem bylo opraveno 721 m jednotné kanalizace. Všechny šachty včetně šesti atypických byly navrženy jako prefabrikované.

Vodovodní potrubí PE 100 RC d160x9,5 mm a PE 100 RC d110x6,6 mm bylo opraveno v celkové délce 828 m.

Vzhledem k blízkosti řeky Dyje a výskytu podzemní vody bylo navrženo hloubkové odvodnění výkopů pomocí hydrovrtů.

  • Lokalita: Břeclav
  • Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
  • Investiční náklady: 72,6 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2022-2023

Galerie reference