Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Lesnická v Brně

Projekt řešil rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu v ulici Lesnická v blízkosti Mendelovy univerzity v Brně. Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu vodohospodářských objektů ve stupních DÚR, DSP/DPS a dokumentaci skutečného provedení. Důraz byl kladen také na maximální zachování lipového stromořadí, některé stromy však musely být na základě dendrologického posudku odstraněny.

Stávající jednotná kanalizace byla vybudována v letech 1922 a 1927. Původní vodovodní řady pochází z let 1910, 1924 a 1927 a jejich trasa byla mnohdy nevhodně vedena pod stromořadím.

Informace o projektu

Jednotná kanalizace byla navržena převážně ze železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 500/750 a DN 600/900. Propoje do bočních ulic pak byly realizovány z kameninového potrubí DN 400. Celkem bylo rekonstruováno 681 m jednotné kanalizace a 43 ks kanalizačních přípojek.

Vodovodní řady byly přeloženy do nové trasy v komunikaci podél tramvajové trati a nahrazeny novým potrubím z tvárné litiny DN 80 až DN 250 v celkové délce 585 m a 31 ks vodovodních přípojek.

Součástí rozsáhlé investiční akce byla také rekonstrukce komunikací, chodníků a rekonstrukce tramvajové trati, která byla v havarijním stavu. Z důvodu zajištění provozu tramvajové tratě byla celá akce rozdělena dvou etap.

  • Lokalita: Brno
  • Investor: Statutární město Brno
  • Investiční náklady: 127,6 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2021

Galerie reference