Rekonstrukce ulice Brněnská v Blansku

Projekt řešil rekonstrukci průtahu krajské komunikace III/37937 v ulici Brněnská ve městě Blansko. Součástí akce byla také rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu. Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu celé akce ve stupních DÚR, DSP+DPS a dokumentaci skutečného provedení.

Záměr byl koordinován s jiným projektem SÚS JMK, a to se stavbou „III/37937 Blansko, přemostění“, během které bylo vybudováno přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru.

Informace o projektu

Krajská silnice byla v předmětném úseku navržena v kategorii MO7,5/60 v délce 380 m. Součástí projektu byla také rekonstrukce chodníků a sjezdů z důvodu nevhodného výškového řešení komunikace, úprava veřejné zeleně, realizace veřejné osvětlení a přeložky kabelů VN. V rámci úpravy veřejné zeleně bylo i doplnění mobiliáře o autobusové zastávky.

Nevyhovující jednotná kanalizace byla rekonstruována v profilech DN 250, DN 300 a DN 500 v celkové délce 375 m, Vodovodní potrubí DN 80 a DN 100 v délce 469 m.

  • Lokalita: Blansko
  • Investor: „Svazek vodovodů a kanalizaci“ měst a obcí, Město Blansko, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
  • Investiční náklady: 30,9 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2019-2020

Galerie reference