Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Stránského v Brně

Projekt řeší rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu v ulici Stránského v městské části Brno-Žabovřesky. Součástí projektu je také kompletní rekonstrukce uličního prostoru. Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu ve stupních DÚR a DSP/DPS.

Stávající jednotná kanalizace byla vybudována v letech 1935 a 1970, vodovodní řady pak v letech 1925, 1927 a malá část v roce 2001.

Informace o projektu

V projektu je navržena změna hlavní trasy kanalizace z ulice Haasova do ulice Stránského a dále pod tramvajovou tratí a MÚK Kníničská do kmenové stoky B. Stávající betonové potrubí DN 500 bude zkapacitněno na DN 1000 v celkové délce 364 m. Propoj do ulice Haasova bude zachován jako možnost odlehčení stoky. Vodovodní řady budou přeloženy nahrazeny novým potrubím tvárné litiny DN 100 a DN 150 v celkové délce 266 m.

Rekonstrukce uličního prostoru je navržena se šířkou komunikace 6,0 m s oboustranným kolmým nebo podélným parkovacím stáním. Součástí je také rekonstrukce chodníků. Se stavbou bude koordinována rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici.

  • Lokalita: Brno
  • Investor: Statutární město Brno
  • Časový údaj: Předpoklad realizace v roce 2024