Rekonstrukce vodovodu v primárním kolektoru v Brně

Projekt řešil pátou etapu rekonstrukce vodovodního řadu v prostorách hlubinného primárního kolektoru ve městě Brno. Jednalo se o úsek pod ulicemi Koliště a Cejl mezi ulicemi Benešova a Radlas. Na akci jsme zajišťovali projektovou přípravu ve stupni dokumentace pro provádění stavby.

Stávající vodovodní potrubí bylo již v havarijním stavu a vykazovalo poruchy.

Informace o projektu

Původní vodovodní řad se sklolaminátového potrubí byl již v havarijním stavu, a proto bylo přistoupeno k jeho výměně. Nový vodovodní řad byl navržen z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou. Celkem došlo k výměně potrubí DN 300 v délce 674 m a DN 500 v délce 790 m.

V kolektoru jsou dále umístěny parovodní a horkovodní potrubí a telekomunikační a sdělovací kabelové vedení.

  • Lokalita: Brno
  • Investor: Statutární město Brno
  • Investiční náklady: 65,2 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2022

Galerie reference