Suchý poldr Valovka – Cerekvice nad Loučnou

Obec Cerekvice nad Loučnou je při silných srážkách ohrožována přívalovými povodněmi z extavilánového povodí dočasné vodoteče s názvem Valovka. Na základě zpracovaných studií odtokových bylo rozhodnuto o výstavbě suchého poldru Valovka, který ochrání obec až do návrhového povodňového přítoku Q20.

Pro tento investiční záměr jsme zpracovali projektovou přípravu ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavy. Předpoklad realizace poldru je v roce 2024.

Informace o projektu

Povodí suchého poldru Valovka má rozlohu 535 ha. Retenční objem cca 70 100 m3 při maximální ploše zátopy 28 150 m2 dokáže zachytit a transformovat povodňový přítok do Q20. Navržená homogenní sypaná hráz bude mít výšku 9 m, délku 280 m a šířku koruny 4 m. Součástí poldru je bezpečnostní přeliv. Poldr je umístěn cca 500 m jihozápadně od zástavby v zemědělských plochách.

Suchy poldr tak ochrání obec Cerekvice na Loučnou jednak před přívalovými povodněmi a jednak před velkým množstvím splavenin, které do obce přicházejí s povodňovým průtokem.

  • Lokalita: Cerekvice nad Loučnou
  • Investor: Obec Cerekvice nad Loučnou
  • Časový údaj: Projektová příprava 2022 - 2023

Galerie reference