ÚČOV Praha – Biometanová stanice

Předmětem projektu byla realizace pilotní jednotky pro úpravu bioplynu produkovaného na kalovém hospodářství ÚČOV Praha na zemní plyn, respektive biometan (BioCNG) a jeho přivedení do středotlaké distribuční sítě provozované Pražskou plynárenskou a.s.

Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP a DVZ včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Informace o projektu

Kapacita pilotní jednotky na ÚČOV Praha je 250m3/hod surového bioplynu z kalového hospodářství čistírny na vstupu a 160 m3/hod, respektive 960 000 m3/rok produkovaného biometanu (BioCNG), který je vtláčením přiveden do středotlaké distribuční sítě.

Jednotlivé stupně projektové přípravy byly zpracovány v souladu s příslušnou vyhláškou stavebního zákona včetně specifikace díla a kontrolního rozpočtu.

  • Lokalita: Praha
  • Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  • Investiční náklady: 60 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2022-2023

Galerie reference