Úpravna vody Kančí obora, Břeclav

Projekt zahrnoval rekonstrukci úpravny vody Kančí obora, která zásobuje pitnou vodou město Břeclav, Podivín a obec Ladná. Dále bylo realizováno celkem 13 nových jímacích vrtů v jímacím území I. Rekonstrukce byla provedena při zachování provozu úpravny.

Naše společnost zajišťovala kompletní projektovou přípravu ve stupních DÚR+DSP, ZD, DPS a DSPS.

Informace o projektu

Rekonstrukce úpravna vody Kančí obora o výkonu 140 l/s zahrnovala rekonstrukci stavební části a kompletní výměnu strojně-technologického zařízení a elektro části. V areálu úpravny dále proběhly výměny propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství a protipovodňová opatření.

Součástí stavby byly také 2 nové přívodní řady DN 150 o celkové délce 1 570 m a sanace stávajících řadů DN 150 až DN 400 protažením polyesterového rukávce v celkové délce 5 500 m. Distribuci upravené vody do spotřebiště zajišťují dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m a DN 300 délky 2 800 m.

  • Lokalita: Břeclav
  • Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
  • Investiční náklady: 353 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2013-2015

Galerie reference