Vodojem Chýně

Cílem projektu bylo zvýšení akumulačních prostor pro zásobování pitnou vodou a pokrytí špičkových potřeb na vodovodním systému města Chýně. Díky jeho umístění v blízkosti hlavního města Prahy je ve městě přepokládán významný nárůst počtu obyvatel.

Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu ve stupních ZD a DPS.

Informace o projektu

V rámci projektu byl navržen nový dvoukomorový zemní vodojem s akumulační kapacitou 2x1500 m3. V armaturní komoře vodojemu je osazená automatická tlaková stanice (ATS), která je schopna dodat do spotřebiště špičkový průtok 33 l/s při 30 m výstupního tlaku.

Díky novému vodojemu slouží vodovodní síť také pro požární účely HZS. Za tímto účelem je ATS stanice doplněna záložním zdrojem elektrické energie.

  • Lokalita: Chýně
  • Investor: Město Chýně
  • Investiční náklady: 25 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2019-2020

Galerie reference