Odborníci ve vodním hospodářství

Jsme AQUA PROCON, projektová a inženýrská společnost. Od našeho založení se věnujeme vodnímu hospodářství a životnímu prostředí. Víme, že voda je základem pro život a hospodaření s ní patří k hlavním pilířům moderní společnosti. Postupně jsme rozšířili naše služby také pro městskou infrastrukturu, silniční, pozemní a průmyslové stavby.

Jsme víceoborová projektová a inženýrská společnost, patříme k leadrům v oboru vodního hospodářství.

Společnost 4.0

Digitalizace a transformace stavebnictví již není daleká budoucnost, ale reálná současnost. V AQUA PROCON jí jdeme naproti již mnoho let. Využíváme nejmodernější technologie a postupy, především BIM, společné datové prostředí, matematické modelování, digitální dvojčata, smíšenou a rozšířenou realitu nebo GIS.

Našim klientům a investorům poskytujeme komplexní a kvalitní služby a efektivně dosahujeme jejich cílů. To vše v souladu se strategií „Stavebnictví 4.0“ včetně podpory zavádění systému BIM do procesu projektové přípravy a realizace staveb.

Na trhu již tři dekády

Jsme stabilní ryze česká společnost s dlouhou tradicí, která poskytuje kvalitní a komplexní služby již více než třicet let. Za tu dobu jsme získali rozsáhlé mezioborové znalosti a zkušenosti, podíleli jsme se na bezpočtu zajímavých a významných projektů. Používáme moderní a progresivní technologie a postupy.

Neustále rosteme a vyvíjíme se, a to i díky vám.

0
let zkušeností
0
spokojených klientů
0
úspěšně dokončených zakázek

Obory našich služeb

Od založení se věnujeme projektování vodohospodářských staveb. Postupně jsme rozšířili naše služby i pro městskou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí, pozemní stavby a stavby pro průmysl. Věnujeme se a investujeme do vývoje a inovací v oblasti čištění a odvádění odpadních vod, do procesů pořizování, zpracování a využívání dat nebo využívání systému BIM a GIS při zpracování projektové dokumentace.

Poskytujeme trvalá, komplexní a ekonomická řešení s ohledem na moderní trendy a platnou tuzemskou i evropskou legislativu.

Výsledky naší práce

V současnosti máme za sebou přes 6000 dokončených zakázek a více než 1000 úspěšně dokončených staveb podle našich projektů ze všech oborů, kterým se věnujeme. Prohlédněte si některé z nich.

Úpravna vody Kančí obora, Břeclav

Celková rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Kančí obora o výkonu 140 l/s v Břeclavi.

Číst více
ČOV Mariánské lázně – solární sušení kalů

Výstavba nové solární sušárny pro kapacitu 2000 tun odvodněného kalu za rok.

Číst více
NAD ARBORETEM – Polyfunkční centrum

Projekt polyfunkčního centra v Brně obsahující bytové jednotky, komerční prostory a školku.

Číst více
Generel odvodnění města Rakovník

Analýza a návrh koncepce odvodnění města s důrazem na hospodaření s dešťovými vodami.

Číst více
Výstavba dešťových zdrží v Třebíči

Výstavba dešťové zdrže na stokové síti a ČOV v Třebíči a související úpravy stokové sítě

Číst více
Intenzifikace ČOV Brandýs nad Labem

Rekonstrukce, intenzifikace a zkapacitnění ČOV s cílovou kapacitou 30 000 EO.

Číst více

Ozvěte se nám

Sdělte nám své dotazy, náměty nebo připomínky prostřednictvím našeho formuláře. Ozveme se vám.

Tel: +420 541 426 011, Email: info@aquaprocon.cz

Kontaktní formulář