My jsme
AQUA PROCON

Profesionální, stabilní, inovativní. Jsme AQUA PROCON, projektová a inženýrská společnost s třicetiletou tradicí. Jsme Váš partner v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí, městské infrastruktury, silničních, pozemních a průmyslových staveb. Poznejte nás blíže.

Zkušenost
Odbornost
Profesionalita

Jsme společnost 4.0

Digitalizace a transformace stavebnictví již není daleká budoucnost, ale reálná současnost. V AQUA PROCON jí jdeme naproti již mnoho let. Využíváme nejmodernější technologie a postupy, především BIM, společné datové prostředí, matematické modelování, digitální dvojčata, smíšenou a rozšířenou realitu nebo GIS.

Našim klientům a investorům poskytujeme komplexní a kvalitní služby a efektivně dosahujeme jejich cílů, v souladu se strategií „Stavebnictví 4.0“ včetně podpory zavádění systému BIM do procesu projektové přípravy a realizace staveb.

Jsme tu s vámi již přes 30 let

Jsme stabilní ryze česká společnost s dlouhou tradicí, kterou neustále rozvíjíme. Sledujeme moderní trendy a jdeme s dobou, používáme progresivní technologie a postupy. Postupně jsme založili nebo realizovali akvizice společností s cílem zlepšit a rozšířit naše služby. Podívejte se na důležité milníky naší historie.

1990
PROCON
Zakládáme konsorcium fyzických osob PROCON.
1992
AQUA PROCON
Vzniká AQUA PROCON s.r.o., projektové a inženýrské služby ve vodním hospodářství.
1994
AP INVESTING
Vzniká AP INVESTING s.r.o., inženýrská činnost v projektové přípravě a při realizaci staveb, finanční a dotační poradenství.
2002
Divize Praha
Rozšiřujeme naši územní působnost a zakládáme divizi v Praze.
2009
DATA PROCON
Akvizicí společnosti Geodetická kancelář Kraus s.r.o. rozšiřujeme portfolio služeb o geodetické práce, pořízení a zpracování dat, později přejmenováno na DATA PROCON s.r.o.
2015
Přechod na systém 3D/BIM
Zahájení postupného přechodu na projektování v systému 3D/BIM.
2017
Silniční projekt
Akvizicí společnosti Silniční projekt s.r.o. rozšiřujeme pole působnosti o projektování silničních staveb.
2018
Pozemní stavitelství
Rozšiřujeme služby o obor pozemního stavitelství, začínáme projektovat bytové, občanské a administrativní budovy.
2020
Digitalizace
Projektujeme v systému BIM podle vlastních interních standardů nebo podle standardů našich investorů a klientů.
2021
EZ Hydroinformatics
Akvizicí společnosti EZ Hydroinformatics s.r.o. rozšiřujeme portfolio služeb o měření průtoků ve vodních tocích, služby v oblasti hydroinformatiky a lokálních varovných a výstražných systémů.
2023
EKOEKO
Akvizicí společnosti EKOEKO s.r.o. rozšiřujeme PROCON GROUP o zavedenou projektovou společnost z oboru vodního hospodářství.

Poznejte nás

Naši společnost tvoří naši lidé, jejich schopnosti a vize. Poznejte nás blíže.

Ing. Josef Šebek, MBA

Jednatel společnosti

Ing. Jan Polášek

Jednatel společnosti

Ing. Petr Baránek

Ředitel divize Zásobování pitnou vodou

Ing. Aleš Mucha, MBA

Ředitel divize Praha