Water treatment

Pozemní komunikace jsou základní dopravní infrastrukturou, která zajišťuje a umožňuje život ve městech a obcích, jejichž postupný rozvoj neustále zvyšuje nároky na mobilitu a dopravní infastrukturu.

Pozemní komunikace jsou klíčovým prvkem fungování průmyslu, občanské vybavenosti, zemědělství, vodohospodářské, energetické a jakékoliv jiné infrastruktury nutné pro život. Bez pozemních komunikací by nebyl možný přístup do krajiny, její správa, údržba a ochrana.

Na co se zaměřujeme?

Silnice, městské a účelové komunikace, okružní křižovatky, odstavné a parkovací plochy i infrastruktura pro cyklisty. To vše spadá mezi naše hlavní odbornosti. Zaměřujeme se také na vodohospodářské části pozemních komunikací včetně rychlostních silnic a dálnic ve spolupráci s projektanty těchto dopravních staveb, jako je jejich odvodnění nebo návrh retenčních a usazovacích nádrží, kde zúročujeme naše dlouholeté zkušenosti.

V oblasti pozemních komunikací zajišťujeme komplexní projektové a inženýrské služby od prvotního návrhu až po realizační dokumentace s využitím systému BIM a rozšířené reality.

Čím se zabýváme

  • Silnice
  • Městské, místní a účelové komunikace
  • Okružní křižovatky
  • Parkoviště, odstavné plochy
  • Cyklostezky
  • Polní cesty
  • Odvodnění komunikací
  • Retenční a usazovací nádrže

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.