Vodárenské soustavy

Bezpečné zásobování pitnou vodou je jednou z nejdůležitějších podmínek pro život a rozvoj obcí, měst a celých regionů. Její zajištění není možné bez robustních vodárenských soustav, které jsou napojené na bezpečné zdroje vody, mají kapacitní dopravní trasy a akumulační objemy.

Vodárenské soustavy musí také reagovat na negativní vlivy probíhajících klimatických změn včetně jejich propojování tak, aby mohly zabezpečovat dodávku kvalitní pitné vody i v budoucích sušších obdobích.

Na co se zaměřujeme?

Proveditelná, udržitelná a ekonomická řešení v tomto oboru navrhujeme již přes 30 let, vždy v souladu s moderními trendy a technologiemi i platnou českou a evropskou legislativou. Klademe důraz na správnost koncepčního řešení, provozní spolehlivost, optimalizaci investičních nákladů a na energetickou nenáročnost námi navržených řešení.

Máme zkušené mezioborové týmy potřebné pro projektování vodárenských soustav. Kromě návrhu nových staveb se zaměřujeme také na rekonstrukce, intenzifikace a rozšiřování stávajících nevyhovujících prvků vodárenských soustav s využitím monitoringu a matematického modelování.

Čím se zabýváme

  • Zdroje a jímání surové vody
  • Vodovodní distribuční sítě
  • Vodojemy
  • Čerpací stanice
  • Automatické tlakové stanice
  • Strojní a technologická zařízení
  • Řídicí systémy
  • Generely zásobování pitnou vodou

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.