Prohlédněte si naši práci

V AQUA PROCON máme za sebou přes 6 000 dokončených zakázek a více než 1 000 úspěšně realizovaných a zprovozněných staveb podle naší projektové dokumentace ze všech oborů, kterým se od založení věnujeme.

Podívejte se na některé z nich.

Seznam projektů

Výstavba dešťových zdrží v Třebíči

Odvádění odpadních vod
Location: Třebíč
Budget: 136 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2024

VMO Brno Tomkovo náměstí – kanalizace a vodovody

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Location: Brno
Budget: 185 mil. Kč bez DPH (kanalizační a vodovodní objekty)
Časový údaj: Realizace 2021-2024

Pitná voda Jedovnicko – I. etapa

Vodárenské soustavy Úprava vody
Location: okres Blansko
Budget: 209,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2020-2022

Generel odvodnění města Rakovník

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Rakovník
Investor: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Časový údaj: 2022

ČOV Mariánské lázně – solární sušení kalů

Čištění odpadních vod
Location: Mariánské Lázně
Budget: 60 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2021-2022

NAD ARBORETEM – Polyfunkční centrum

Pozemní stavitelství a architektura
Location: Brno
Časový údaj: Realizace 2022-2025

Studie odpojení a převedení srážkových vod, Praha 12 - Komořany

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Location: Praha 12 - Komořany
Časový údaj: 2022-2023

Intenzifikace ČOV Jedovnice

Čištění odpadních vod
Location: Jedovnice
Budget: 127 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2017-2019

Úpravna vody Kančí obora, Břeclav

Úprava vody
Location: Břeclav
Budget: 353 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2013-2015

Modernizace průtahu obcí Libčany

Pozemní komunikace
Location: Libčany
Časový údaj: Předpoklad realizace 2024

Intenzifikace ČOV Kladno-Vrapice

Čištění odpadních vod
Location: Kladno
Budget: 133 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2024

Římov, shybka DN 1000 na přívodném řadu surové vody

Vodárenské soustavy
Location: obec Plav, Jihočeský kraj
Budget: 49 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2024

Rekonstrukce ulice Lesnická v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura
Location: Brno
Budget: 127,6 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2021

Studie napojení Rosicka na Vírský oblastní vodovod

Vodárenské soustavy
Location: Rosicko, Brno-venkov
Client: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosicko
Časový údaj: 2023

Úpravna vody Pokojovice

Úprava vody
Location: Pokojovice, okres Třebíč
Budget: 283,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2025

Vodojem Chýně

Vodárenské soustavy
Location: Chýně
Budget: 25 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2020

Náprava stavu kanalizace v aglomeraci Táborska

Odvádění odpadních vod
Location: Tábor
Budget: 812 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2007-2009

Intenzifikace ČOV Brandýs nad Labem

Čištění odpadních vod
Location: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Budget: 270 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2023-2024

Kanalizace a ČOV v obci Vlasatice

Čištění odpadních vod Odvádění odpadních vod
Location: Vlasatice
Budget: 146,7 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021

Rekonstrukce ulice Stránského v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Pozemní komunikace
Location: Brno
Client: Statutární město Brno
Časový údaj: Předpoklad realizace v roce 2024

Rekonstrukce ulice Gorkého v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Location: Brno
Budget: 90 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2018-2019

Pohořelice – dopravní a technická infrastruktura

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Location: Pohořelice
Budget: 95 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2015-2019

Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Location: Tábor
Budget: 56,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021

Rekonstrukce vodovodu v primárním kolektoru v Brně

Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Location: Brno
Budget: 65,2 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2022

Suchý poldr Valovka – Cerekvice nad Loučnou

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Location: Cerekvice nad Loučnou
Časový údaj: Projektová příprava 2022 - 2023

Valtice – protipovodňová ochrana intravilánu

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Location: Valtice
Časový údaj: Projektová příprava 2020 - 2022

Varovný systém ochrany před povodněmi Valašsko a Horní Vsacko

Životní prostředí, vodní toky, adaptace na změny klimatu
Location: Valašsko, Zlínský kraj
Časový údaj: 2012 - 2013

Rekonstrukce ulice Brněnská v Blansku

Pozemní komunikace
Location: Blansko
Budget: 30,9 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2020

MIKULOVSKÉ TERASY – bytový dům

Pozemní stavitelství a architektura
Location: Mikulov
Časový údaj: Realizace 2022-2024

Rezidence Grohova 23, Brno

Pozemní stavitelství a architektura
Location: Brno
Budget: 115 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2017-2019

Rekonstrukce chemické ČOV na Letišti Praha

Řešení pro průmysl a energetiku Čištění odpadních vod
Location: Letiště Václava Havla Praha
Časový údaj: Projektová příprava 2022-2023

Intenzifikace ČOV z lakoven Škoda Auto

Řešení pro průmysl a energetiku Čištění odpadních vod
Location: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
Časový údaj: Realizace 2018-2019

ÚČOV Praha – Biometanová stanice

Řešení pro průmysl a energetiku Čištění odpadních vod
Location: Praha
Budget: 60 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2022-2023

Webová mapová aplikace pro řešení úloh městského odvodnění

Vývoj, výzkum a inovace
Budget: 6,2 mil. Kč
Časový údaj: 2020-2023

Polygon recyklace vody

Vývoj, výzkum a inovace
Location: ČOV Brno-Modřice
Budget: 21 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: 2022

LIFE2Water

Vývoj, výzkum a inovace
Location: ČOV Brno-Modřice
Budget: 600 tis. €
Časový údaj: 2014-2017

Bezpilotní monitoring vinic

Vývoj, výzkum a inovace
Location: Jihomoravský kraj
Budget: 22 mil. Kč
Časový údaj: 2018-2022