NAD ARBORETEM – Polyfunkční centrum

Jedná se o projekt polyfunkčního centra v brněnských Černých Polích obsahující bytové jednotky velikostí 1+KK až 4+KK, ubytovací jednotky, ateliéry, komerční prostory a školku. Budova sousedí s arboretem Mendelovy univerzity.

Naše společnost figurovala jako generální projektant všech stupňů projektové dokumentace od DÚR až po prováděcí dokumentace DPS včetně autorského dozoru. Při architektonickém návrhu budovy jsme spolupracovali se známou brněnskou architektonickou kanceláří BURIAN-KŘIVINKA.

Informace o projektu

Polyfunkční budova má 6 nadzemních podlaží, v jihozápadním rohu je potom situována dominanta objektu - 17ti podlažní obytná věž s výškou 54 m. Pod celým objektem jsou 2 podzemní podlaží, které slouží jako garáže, sklepy a technologické zázemí objektu. Projekt má celkovou užitnou plochu 28 125 m2, 106 bytových jednotek, 29 ateliérů, 81 ubytovacích jednotek, 298 parkovacích míst a 1 379 m2 komerčních ploch. Střechy jsou osazeny fotovoltaickými panely.

Projekční práce zahrnovaly kromě samotné budovy také venkovní sadové úpravy, pozemní komunikace nebo výstavbu a přeložky inženýrských sítí.

Galerie reference