Pitná voda Jedovnicko – I. etapa

Projekt řešil rozšíření zdrojové části skupinového vodovodu Jedovnice a propojení na centrální vodní zdroje skupinového vodovodu Boskovice – Blansko. Realizací projektu bylo zabezpečeno a posíleno zásobování pitnou vodou pro městys Jedovnice a dalších 13 obcí v jeho okolí na Blanensku v blízkosti CHKO Moravský kras.

Naše společnost zajišťovala kompletní projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP, ZD, DPS a DSPS.

Informace o projektu

Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Jedovnice na výkon 25 l/s a výstavbu 2 nových a rekonstrukci 3 stávajících vodojemů o celkovém akumulačním objemu 2 600 m³. V rámci projektu bylo také vybudováno nebo rekonstruováno celkem 20,3 km přívodných, výtlačných a zásobovacích řadů o profilech DN 80 – DN 200.

Díky projektu bylo zabezpečeno a posíleno zásobování pitnou vodou v obcích, které měly v posledních letech vlivem sucha významné problémy s jejím zajištěním a dodávkou.

  • Lokalita: Blansko, Jedovnice, Rudice
  • Investor: „Svazek vodovodů a kanalizaci“ měst a obcí
  • Investiční náklady: 209,5 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2020-2022

Galerie reference