Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře

Projekt řešil rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu v ulici Budějovická, jedné z hlavních ulic ve městě Tábor. Součástí projektu byla dále výstavba nového STL plynovodu. Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP, ZDS, RDS a dokumentaci skutečného provedení.

Projekt navazoval na předchozí 2 etapy rekonstrukce ulice, pro které naše společnost také zajišťovala kompletní projekční přípravu.

Informace o projektu

Při rekonstrukci kanalizace byly použity kameninové trouby DN 300 až DN 600 o celkové délce 408 m. Vodovodní řady byly nově nahrazeny potrubím z tvárné litiny DN 150 a DN 200 v celkové délce 791 m. V ulici byl také vybudován nový řad středotlakého plynovodu v délce 389 m.

Součástí záměru byla také rekonstrukce komunikace a chodníků, sadové úpravy a závlahový systém pro zeleň.

  • Lokalita: Tábor
  • Investor: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • Investiční náklady: 56,5 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2019-2021

Galerie reference