Rekonstrukce chemické ČOV na Letišti Praha

Předmětem projektu je intenzifikace stávající čistírny průmyslových zaolejovaných vod na Letišti Václava Havla v Praze, která slouží pro předčištění zaolejovaných vod před nátokem do hlavní ČOV.

Projekt se je ve fázi projektové přípravy, naše společnost zpracovala projektovou dokumentaci ve stupni DUSP. Projekt byl zpracován ve 3D a realizován v rámci zásad systému BIM dle standardů užívaných pro záměry realizované v rámci Letiště Praha a.s.

Informace o projektu

ČOV bude sloužit pro předčištění zaolejovaných vod z mytí letadel, umývárny součástek a vlastních hangárů F a G, a z mytí leteckých motorů. Tyto odpadní vody jsou znečištěny zejména ropnými a odmašťovacími látkami s obsahem těžkých kovů a prostředky k mytí a údržbě letadel, ale zároveň i celou řadou dalších látek a prvků. Navržená technologie musí definované látky buď odstranit, nebo snížit jejich obsah na hodnoty, jež dále neohrožují jak technologii navazující ČOV, tak nesmí způsobit negativní ovlivnění následného vodního toku.

Čistírna je navržena jako kompletně nová s technologií odpovídající současným celosvětovým trendům a zkušenostem pro návrh tohoto typu průmyslové ČOV.

  • Lokalita: Letiště Václava Havla Praha
  • Investor: Letiště Praha a.s.
  • Časový údaj: Projektová příprava 2022-2023

Galerie reference